Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

Unha maneira de facer Europa

Líña de actuación 06

LALÍN CINTO VERDE

NECESIDADES

Esta líña de actuación actúa de maneira transversal na resolución de problemáticas identificadas no concello de Lalín como:

OBXEcTIVOS

  • Establecemento dun corredor verde que percorra o perímetro do casco urbano en dirección NO-O-S-SE, creando un corredor verde que fará uso de camiños xa existentes ou conexións viarias xa dotadas parcialmente con zonas de paso peonís e/ou carril bici.
  • A operación mellorará a interconexión urbana e periurbana usando como eixo o Paseo do río Pontiñas, principal zona verde de Lalín, mediante a habilitación de ata 9 tramos de sendeiros.
  • A construcción do Corredor Verde facilitará unha mobilidade multimodal e sostible na área urbana abarcando os puntos neurálxicos da cidade (edificios administrativos, edificios educativos e edificios deportivos).
  • A construción de sendeiros ciclistas e peonís estruturados nun Corredor Verde é a condición primordial para promover unha mobilidade saudable para os cidadáns ao tiempo que se evitan desprazamentos innecesarios en coche.

Tramos

Tramo 01

Lalín Arena

Conecta  o Lalín Arena co Camiño do Muiño e co Camiño da Costa e á súa vez co Paseo do río Pontiñas.

Camiño do Muíño

Conecta o Tramo 1 (acceso dende o Lalín Arena) co Paseo do río Pontiñas.

Tramo 02

Camiño da Costa

Conecta o Tramo 1 (acceso dende o Lalín Arena) co tramo do Camiño da Costa.

Tramo 03

Filgueiroa

Camiño dende o Paseo do río Pontiñas ata o cruce de acceso co Lugar de Filgueiroa dende Donramiro.

Tramo 04

Carballeira da Crespa

Camiño dende o  Paseo do río Pontiñas ata o cruce de saída do lugar de Filgueiroa dirección rúa Corredoira.

Tramo 05

Monte da Pena

Conecta a zona do auditorio e inicio do Paseo do río Pontiñas coas sendas verdes que enlazan coa parroquia de Goiás.

Tramo 06

Rúa do Regueiriño

Conecta o núcleo urbano de Lalín co Paseo do río Pontiñas.

Tramo 07

Zona de descanso

Intersección da Carballeira da Crespa con pista municipal.

Tramo 08

Camiño entre Avenida Xosé Cuíña e Paseo do río Pontiñas

Camiño dende a avenida Xosé Cuíña ata a área de descanso anexa ao Paseo do río Pontiñas.

Tramo 01

Lalín Arena

Conecta  o Lalín Arena co Camiño do Muiño e co Camiño da Costa e á súa vez co Paseo do río Pontiñas.

Camiño do Muíño

Conecta o Tramo 1 (acceso dende o Lalín Arena) co Paseo do río Pontiñas.

Tramo 02

Camiño da Costa

Conecta o Tramo 1 (acceso dende o Lalín Arena) co tramo do Camiño da Costa.

Tramo 03

Filgueiroa

Camiño dende o Paseo do río Pontiñas ata o cruce de acceso co Lugar de Filgueiroa dende Donramiro.

Tramo 04

Carballeira da Crespa

Camiño dende o  Paseo do río Pontiñas ata o cruce de saída do lugar de Filgueiroa dirección rúa Corredoira.

Tramo 05

Monte da Pena

Conecta a zona do auditorio e inicio do Paseo do río Pontiñas coas sendas verdes que enlazan coa parroquia de Goiás.

Tramo 06

Rúa do Regueiriño

Conecta o núcleo urbano de Lalín co Paseo do río Pontiñas.

Tramo 07

Zona de descanso

Intersección da Carballeira da Crespa con pista municipal.

Tramo 08

Camiño entre Avenida Xosé Cuíña e Paseo do río Pontiñas

Camiño dende a avenida Xosé Cuíña ata a área de descanso anexa ao Paseo do río Pontiñas.

RESULTADOS

  • Mellora dos problemas de segregación espacial que afectan a diferentes espazos físicos do termo municipal.
  • Mellora da interconexión de edificios municipais e administrativos (edificio xudicial, concello, cuartel da Garda Civil), e de edificios de servizos públicos básicos (multiusos deportivo, estadio de fútbol, centros de saúde, tres colexios de educación primaria, dous colexios de educación secundaria e unha gardería infantil): todos eles quedarían a menos de 100 metros do cinturón verde.
  • Fomento da mobilidade sostible (peonil e en bicicleta) no perímetro do caso urbano do municipio.
  • Contribución á redución da pegada de carbono nos tránsitos urbanos.

Datos

inversión total
690.000 €
0%
FEDER
552.000 €
0%
concello
138.000 €
0%

Novas

O CONCELLO CONTRATA A REDACCIÓN DA EXECUCIÓN DA ROLDA LESTE, UN NOVO TRAMO DO ‘CINTO VERDE’ QUE RODEA LALÍN

O concello de Lalín, no marco da Estratexia EDUSI Lalín SSUMA 21, vén de adxudicar a redacción do proxecto de execución, dirección facultativa e coordinación da seguridade do tramo T9-Rolda Leste do ‘Cinto Verde’ de Lalín a Marlene Pérez Sánchez.

O CINTO VERDE DE LALÍN MELLORA A MOBILIDADE SOSTIBLE DOS VECIÑOS GRAZAS Á REHABILITACIÓN DE NOVE TRAMOS VERDES DA CONTORNA DO CENTRO URBANO

As actuacións xa rematadas distribúense en nove tramos: Lalín Arena e Camiño do Muíño, Camiño da Costa, Filgueiroa, Carballeira...

O CONCELLO DE LALÍN REMATA VARIOS TRAMOS DO ‘CINTO VERDE’ QUE PERCORRERÁ O CASCO URBANO E CONECTARÁ OS SEUS PRINCIPAIS CENTROS NEURÁLXICOS

Xa están acondicionados un total de quince tramos da Senda Peonil Verde e Segura na Carballeira do Rodo e do ‘Lalín Cinto Verde’.

O CONCELLO PROLONGARÁ O PASEO DO PONTIÑAS NO MARCO DO CINTO VERDE PROXECTADO DENTRO DA ESTRATEXIA LALÍN SSUMA21

O Concello mantén aberto o proceso para a contratación externa da redacción do anteproxecto para a definición do Cinto Verde de Lalín, unha das iniciativas incluídas dentro da estratexia DUSI Lalín SSUMA21.